top of page

BUSINESS INNOVATION

INNOVEER
JOUW
BEDRIJF

Bij LABNEST geloven we in de kracht van samenwerking met jonge professionals om hun talenten te vertalen naar concrete praktijkervaring. We bieden een platform waarop ze hun vaardigheden kunnen aanscherpen en toepassen. Samen smeden we een brug tussen potentieel en realisatie.

616_0256.01_42_48_49.Still076.jpg

1

Start van het traject:

Het traject begint met een uitgebreide kennismaking tussen allebetrokken partijen, waarbij het team van young professionals aan degemeente wordt voorgesteld en verwachtingen worden besproken.Vervolgens wordt het vraagstuk geïntroduceerd en gaan de youngprofessionals aan de slag met de context van de uitdaging, ditgebeurd onder begeleiding van LABNEST.

2

Planning en uitvoering:

Een duidelijke taakverdeling en een gedetailleerd stappenplan voorhet project wordt ontwikkeld. Hiermee zal de structuur van hettraject verzekerd worden en kunnen de young professionalsdoelgericht te werk gaan. Er zal nauw contact gehouden wordentussen LABNEST en de gemeente.

3

Resultaten en presentatie:

Door middel van onderzoek, presentaties, feedback- enevaluatiemomenten wordt het proof of concept ontwikkeld. Jullie alsopdrachtgever worden uitgenodigd voor een presentatie van deeindresultaten en ontvangen hier het eindverslag. Deze stap brengtde mogelijkheid tot een volgend evaluatiemoment over het geheleproces.

4

Toekomstige samenwerking:

Tot slot worden de vervolgstappen besproken. Dit omvat demogelijkheid van een verdere samenwerking, waaronder hetvoortzetten van het project, implementatie van de oplossing en hetverkennen van nieuwe kansen en initiatieven.

Team Business Innovators

069A2783.jpg

Camille van der Bilt

LABNEST Business Innovater & Project Leader

WhatsApp Image 2023-04-10 at 10.46.00 PM.jpeg

Raúl Hernández Miguel

LABNEST Business Innovater 

IMG_0743.jpeg

Lotte Gommers

LABNEST Business Innovator

Trainee

1667747259639.jpeg

Casper Knuvelder

LABNEST Business Innovator

Intern

Screenshot 2021-09-17 at 16.02.10.png

Innovation starts with new perspectives, our young professionals lead the way.

bottom of page